Kanton, Guangzhou

Foto: Pixabay.com

Guangzhou je hlavním a největším městem provincie Guangdong ležící na jihu Číny. Rozprostírá se západně od delty Perlové řeky známé také pod názvem Zhujiang. Kanton byl po dva tisíce let nejdůležitějším tržním centrem jižní Číny, a postupně přerostl v obří metropoli, která zaujala postavení mezi nejvýznamějšími obchodními centry světa. Na počátku 18. století se stal hlavní branou moderní ekonomiky do čínské říše, což podstatně přispělo k vybudování dnešní světové supervelmoci.

Za svou dlouhou historii bylo město několikrát svědkem nástupu a pádu čínských vládců, dějištěm významných bitev a cílem migrantů ze západní Asie. V současné ekonomice patří do pětice nejvýznamějších národních center obchodu, a je největším výrobcem komodit na světě. Ve městě se od roku 1957 každoročně koná Canton Fair, největší a nejstarší veletrh v zemi. Kanton představuje rovněž díky husté infrastruktuře mezinárodní spojku země.

Rozsáhlá modernizace dělá z Guangzhou jednu z nejdynamičtějších metropolí země i celého světa. Výškové budoby a mrakodrapy postupně nahrazují starou zástavbu města, která znemožňuje rozvoj. Kromě mrakodrapů a moderních zábavních komplexů je ve městě hojné množství výrobních továren, ve kterých je zaměstnána více než polovina obyvatel města. Kanton je jedním z největších producentů spotřební elektroniky na světě. Rozsáhlá modernizace ovšem výrazně škodí životnímu prostředí, a Guangzhou má tak jedno z nejvíce znečištěných ovzduší v zemi.

I když je Kanton největším producentem komodit na světě, má rovněž velkou spotřebu, kterou místní obyvatelé uspokojují v gigantních nákupních centrech a rozlehlých zábavních parcích. Absenci přírody vyvažuje rozsáhlá ZOO v zábavním parku Chimelong, který byl v minulém roce nejnavštěvovanějším zábavním parkem v Číně. V rušných čtvrtích města jsou na každém kroku restaurace, rychlá občerstvení, zábavní střediska i obchody a tržiště, kde tráví lidé po těžkém pracovním dni volný čas. Kanton nabízí naprosto všechno v neomezeném množství …bez dobrého orientačního smyslu se může stát fascinující megalopole bludištěm.

Město vzniklo na počátku 3. století př.n.l. jako základna pro invazi do jižního království Baiyue. Vojenský tábor dostal název Panyu, který mu vydržel po většinu existence. Strategická poloha a úrodná půda podporovala rychlou expanzi, kterou město zažívalo. Zmínky o jeho existenci rychle pronikly přes střední a západní Asii až do Evropy a severní Afriky, a během několika let se stalo hlavním obchodním centrem jižní Číny, do něhož mířili kupci z celého světa. Největší a nejmocnější říše světa byly postupem času propojeny významnými obchodními cestami, které přinášely prosperitu a nabízely spoustu možností.

Kanton je město s velmi bohatou historií, která byla značně ovlivněna evropskými dobyvateli. Ti při objevní Číny navázali s Panyu úzké obchodní vztahy, což význam i rozvoj města jenom podpořilo, a na březích Perlové řeky tak vznikl přístav velkých rozměrů, který byl hlavním cílem evropských obchodníků. Výměna zboží a neustále vyšší pozornost světa udělala z Panyu hlavní spojku mezi Čínou a okolním světem. Nejvyváženějšími komoditami bylo hedvábí, čaj a porcelán …čínské kvalitě se nedokázal vyrovnat nikdo na světě, a v Evropě si ji mohli dovolit jen ti nejbohatší lidé.

Rozlehlá metropole je domovem pro více než 13 milionů obyvatel, kteří žijí v pěti městských okresech. K městu přiléhá ještě pět venkovských oblastí, v nichž žije zhruba stejných počet …rozloha oblastí ovšem přibližně 2,5x převyšuje rozlohu pěti nejhustěji obydlených okresů, což dělá z Guangzhou třetí nejlidnatější město Číny s celkovým počtem 26 milionů obyvatel.

Název Guangzhou získalo město teprve začátkem roku 1921 …do té doby mělo oficiální název Panyu, který získal v západních zemích Asie mnoho podob. Ve světě rozšířenější pojmenování Kanton získalo město v roce 1516, když portugalští dobyvatelé poprvé připluli k břhům města.